Nơi phổ biến thông tin quy hoạch xây dựng Thanh Hóa

Thứ Năm, 24 tháng 11, 2011

Quy hoạch tổng thể hệ thống đô thị tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020

Quy hoạch tổng thể hệ thống đô thị tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại quyết định số 3023 ngày 24/10/2006: http://qppl.thanhhoa.gov.vn/vbpq_thanhhoa.nsf/0/28ABD3C2D9F4D3F04725721300316618/$file/d3023.doc  
Toàn tỉnh hiện có 33 đô thị bao gồm: 1 Thành phố, 2 thị xã, 30 thị trấn.
Đến năm 2020 dự báo nâng lên thành 70-75 đô thị tăng 35-40 đô thị so với hiện nay bao gồm: 3 Thành phố, 3 thị xã, 23 thị trấn huyện lị, 40-45 thị trấn khác.
 (  Danh sách, chức năng, quy mô đô thị như Bảng phụ lục kèm theo)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét